ACE BOMBERS DE BARCELONA

Agrupació Cultural i Esportiva del Cos de Bombers de Barcelona

ACE BOMBERS DE BARCELONA

L’Agrupació Cultural i Esportiva dels Bombers de Barcelona (ACE) és una associació de caràcter no lucratiu que té com a objectius entre els seus associats i associades promoure tot tipus d’activitats culturals, fomentar la pràctica de l’esport així com promoure i recolzar accions socials i d’ajuda humanitària. Amb aquest esperit, doncs, es va crear l’ACE l’any 1962. Aquesta s’encarrega d’organitzar i promoure les activitats proposades pels socis o per la pròpia Junta, sempre que siguin viables i interessants pel col·lectiu.

SECCIONS

És un grup que es va formar a principis d’Abril de 2016 amb dos objectius: Primer, disposar d’una font de finançament col·lectiva que pogués donar suport a totes les iniciatives solidàries que ja existien dins de bombers i, segon, tenir un grup que aglutinés tota aquesta força i que servís per crear sinèrgies entre els diferents projectes.

Des de la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Històric dels Bombers de Barcelona volem presentar-nos al col·lectiu de Bombers de Barcelona i simpatitzants com la unió de totes les associacions actives de Bombers de Barcelona que tenen l’objectiu de vetllar per la conservació del patrimoni d’una institució que supera ja els 180 anys d’història.