Actualitat 2020

Assemblea anual

Aquest any per motius obvis la reunió anual per tractar el tema de les subvencions, presentació de l’estat de les comptes, projectes  etc… es celebrarà de forma telemàtica el dia 8 de gener a les 10h del mati.  Els interessats en participar, Hauran d enviar un mail a junta@acebombersbcn.cat per confirmar l’assistència.

Projectes i subvencions

Degut a la situació que hem viscut en aquest 2020, hem renunciat a la subvenció anual que rebem de l’ajuntament (Adjuntem carta del Director d’agraïment). Així mateix s’ ha decidit limitar les subvencions a les diferents seccions amb un total de 3000€ a repartir entre totes, amb els criteris habituals. 

Aquest any la subvenció de “Projectes no realitzats” es repartirà pels parcs, proporcionalment als bombers que hi ha. 

De un total de 4000€ destinats a possibles projectes, la proporció seria la següent:

Montjuic 950€

LLevant , Sant Andreu , Eixample 750€ cada parc

Vall Hebron 570€

Zona Franca 220€ 

Els requisits del projecte són els mateixos que els d’anys anteriors.  Podeu consultar-ho al document adjunt al mail. S’hauran de presentar entre el 14 i el 23 de desembre per mail. S’haurà d’explicar a l’assemblea pel responsable i en aquell moment es votarà.

Regal de nadal

Per finalitzar, volíem obsequiar a tot el col·lectiu de bombers (socis i no socis) amb una mica de il·lusió que esperem que os duri com a mínim fins el dia 22 de desembre.

Hem comprat 33 dècims de loteria del numero 88.278

30 a repartir, 1 per a cada torn de bombers. En el cas de Montjuic i ZF, per el tema de rotacions i quantitat de gent, hi ha 2 dècims per torn, unificant el personal dels 2 parcs.

1 dècim per el cau dels jubilats

1 dècim per al nostre personal del CGE + el nostre personal  d’oficines speis

1 dècim per a la nova promoció de pollastres que estan a punt d’entrar a torn

Deixa un comentari